Višina odškodnine

Vsak oškodovanec sam oceni višino odškodnine za nepremoženjsko škodo, kar pa ni vedno realno, saj višino odškodnine za nepremoženjsko škodo ne določa zakon ali kakšen drug predpis. Višina odškodnine je odvisna od velikosti škode, trajanje telesnih in duševnih bolečin, starosti, spola, poklica itd. Odvisna pa je tudi od pravnega strokovnjaka, ki lahko s pravilnim in natančnim odškodninskim zahtevkom in s svojim znanjem  bistveno vpliva na samo ponujeno odškodnino.

Preberi več