škoda

Od koga lahko zahtevamo odškodnino za škodo, ki jo povzroči otrok ali mladoletnik

V šoli, vrtcu, na igrišču, v varstvu ali pri prijateljih na obisku se otroci igrajo, zbadajo, »ravsajo«, vendar igra včasih postane preveč nasilna, otroci si izberejo skupino ali posameznika, ki predstavlja šibki člen, ga izločijo iz skupine, osamijo in nad njim začno izvajati psihično nasilje, žalijo ga, ponižujejo, pri tem lahko pride celo do fizičnih obračunanj...

Preberi več

Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki jo tretjim osebam povzroči delavec

Pri delu velikokrat pride do napak, poškodb materiala, naprav, zaradi česar nastane delodajalcu ali strankam škoda. Po splošnih pravilih odškodninskega prava velja, da se je vsakdo dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo. V primeru, da le ta nastane in da so podane druge predpodstavke odškodninske odgovornosti (protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda), nastane odškodninska odgovornost delavca ali delodajalca. Pri tem nastane vprašanje, na koga se lahko naslovi odškodninski zahtevek za plačilo pravične odškodnine.

Preberi več

Kakšna škoda se upošteva pri uveljavljanju odškodnine?

Osebe, ki iščejo pravno pomoč glede zahtevanja odškodnine, so večkrat v dilemi, kakšna vrsta škode je sploh pravno upoštevna. Da bi na to vprašanje odgovorili, moramo vedeti, kakšne vrste škode sploh poznamo in za katere od teh lahko zahtevamo odškodnino.

Škoda je vsako prikrajšanje, ki nastane zaradi posega v pravice ali pravno zavarovane interese. Kadar terjamo od nasprotne stranke odškodnino, lahko uveljavljamo samo tiste oblike škode, ki jih izrecno ureja zakon (Obligacijski zakonik), kar pomeni, da je škoda pravno priznana, mora pa biti tudi resnična.

Preberi več

Poškodba, ki jo povzroči domača žival

Lastnik domače živali je vedno odgovoren za svojo žival. Kot imetnik je dolžan, da nadzoruje in zagotovi  varnost  ljudi in premoženja . Odškodnino mora povrniti, če se ugotovi, da ni poskrbel  za potrebno nadzorstvo. Odškodnina pripada oškodovancu po obligacijskem zakoniku (158. člen OZ). Kadar vas poškoduje domača žival in je njen imetnik znan, zahtevajte podatke od prič in od lastnika živali ali raje pokličite policijo, saj se le tako lahko izognete morebitnim zapletom.

Preberi več

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec

Subscribe to RSS - škoda