Izjave kot dokumentacija pri uveljavljanju odškodnine

Izjava o potnih stroških v zvezi z zdravljenjem

V to izjavo lastnoročno napišite, kam vse ste se zaradi nesreče in zdravljenja vozili ter koliko kilometrov je bila dolga posamezna relacija, na koncu pa vse kilometre seštejte. Izjava mora imeti podpis in datum.

Izjava o uničenih predmetih in oblačilih

Preberi več