Poškodba, ki jo povzroči domača žival

Lastnik domače živali je vedno odgovoren za svojo žival. Kot imetnik je dolžan, da nadzoruje in zagotovi  varnost  ljudi in premoženja . Odškodnino mora povrniti, če se ugotovi, da ni poskrbel  za potrebno nadzorstvo. Odškodnina pripada oškodovancu po obligacijskem zakoniku (158. člen OZ). Kadar vas poškoduje domača žival in je njen imetnik znan, zahtevajte podatke od prič in od lastnika živali ali raje pokličite policijo, saj se le tako lahko izognete morebitnim zapletom.

Preberi več