delo

Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki jo tretjim osebam povzroči delavec

Pri delu velikokrat pride do napak, poškodb materiala, naprav, zaradi česar nastane delodajalcu ali strankam škoda. Po splošnih pravilih odškodninskega prava velja, da se je vsakdo dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo. V primeru, da le ta nastane in da so podane druge predpodstavke odškodninske odgovornosti (protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda), nastane odškodninska odgovornost delavca ali delodajalca. Pri tem nastane vprašanje, na koga se lahko naslovi odškodninski zahtevek za plačilo pravične odškodnine.

Preberi več

Odškodnina zaradi mobinga na delovnem mestu

Kadar govorimo o odškodninah do katerih so upravičene osebe v delovnem razmerju, najprej pomislimo na materialno škodo, ki je nastala delavcu v primeru nesreče pri delu. Zlomljene kosti, poškodbe, invalidnost ali smrt so najpogostejši vzroki, da ljudje dobijo odškodnino. Pri tem nekateri uveljavljajo tudi nematerialno škodo, ki se nanaša na človekova negativna čustva in občutenja. Sem spadajo telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, zaradi skaženosti ali strah.

Preberi več

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec

Subscribe to RSS - delo