Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki jo tretjim osebam povzroči delavec

Pri delu velikokrat pride do napak, poškodb materiala, naprav, zaradi česar nastane delodajalcu ali strankam škoda. Po splošnih pravilih odškodninskega prava velja, da se je vsakdo dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo. V primeru, da le ta nastane in da so podane druge predpodstavke odškodninske odgovornosti (protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda), nastane odškodninska odgovornost delavca ali delodajalca. Pri tem nastane vprašanje, na koga se lahko naslovi odškodninski zahtevek za plačilo pravične odškodnine.

Preberi več