Odškodnina pri stanovanjski nezgodi

Odškodnina pri stanovanjski nezgodi

Zavarovanci imajo pogosto sklenjena zavarovanja za primere škod, ki nastanejo v okolici ali samem prostoru zavarovanih objektov, kot so stanovanja, hiše z okolico …   Prevladuje zavarovalno kritje iz razlogov požara, poplav, strele, tatvin in drugo. Denarna odškodnina pa pripada tudi tretjim osebam, ki jim odgovornost za povzročeno škodo s strani družinskih članov krije zavarovalnica .

Pogoj za uveljavljanje odškodnine je, da se je nezgoda zgodila brez krivde oškodovanca, da ta ni bil malomaren, neroden ali morda nepazljiv.

Lastnik ali najemnik objekta mora imeti primerno sklenjeno zavarovanje za primer poškodb ali nezgod. Višino odškodnine  določa zavarovalnica po svojih pogojih in pri različnih primerih  nezgod.

Pravniki podjetja PROODŠKODNINA za vas strokovno izpeljejo odškodninski postopek za primer izplačila v primeru telesnih poškodb, duševnih bolečin, zmanjšanja življenjskih aktivnosti  in materialne škode iz naslova stanovanjske odgovornosti  lastnika  ter poskrbijo za hitro realizacijo in pravično poravnavo.

 

Dokumentacija, ki jo morate dostaviti v našo pisarno v dveh izvodih:

 • izpolnjen obrazec o prijavi nezgode (npr: TRIGLAV)
 • fotokopija zavarovalne police vključno s splošnimi pogoji
 • izjava oškodovanca o nezgodi
 • izjava priče, ki je videla nezgodo (pogoj!!)
 • davčna številka, EMŠO, TRR ter ime banke, pri kateri je odprt račun
 • kopije vseh poškodbenih listov iz bolnišnice
 • kopije vseh dodatnih izvidov
 • kopije napotnic, delovnih nalogov …
 • kopije prejetih receptov
 • kopijo kartona opravljene fizikalne terapije ali potrdilo o opravljeni fizikalni terapiji
 • kopijo osebnega zdravstvenega kartona od dneva nezgode in vse do zaključka zdravljenja ali  zdravniško potrdilo in račun, v kolikor bi bilo potrebno plačati za izdajo zdravniškega potrdila 
 • kopije potrdil o upravičeni zadržanosti od dela (bolniških listov) in odločbe komisije ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža, v kolikor bo bolniški stalež daljši od meseca dni
 • kopije računov, ki so povezani z zdravljenjem (npr. računi za prejeta zdravila, poškodovanih osebnih stvari, poškodovanih očal, nakita …)

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec