Nezgoda na javni površini

Nezgoda na javni površini

Pogosto prihaja do nezgod na površinah in mestih, ki so javna in v lasti oz. upravljanju občin pa tudi velikih državnih podjetij, npr. NLB. To so pločniki, postajališča, bolnišnice, parki, trgovski centri, gostinski lokali, restavracije, banke, pošte in še bi lahko naštevali.

Največkrat gre za primere, kot so ledeno cestišče, luknje na javni površini ali slabo osvetljen pločnik, razlito mleko v trgovini ...

Pogoj za uveljavljanje odškodnine je, da se je nezgoda zgodila brez krivde oškodovanca in da ta ni bil malomaren. Potrebno je tudi ugotoviti, kdo je odgovoren za to javno površino oziroma javni prostor. Zelo pomembno je, da se nezgoda ali dogodek nekje zabeleži v primeru, da ni narejen uradni zaznamek. Prav tako je dobro, da priče nezgode podajo svojo izjavo, kar bo bistveno vplivalo na razjasnitev okoliščin in dokončno poravnavo. Oškodovanci lahko dobijo izplačano odškodnino od zavarovalnice le pod pogojem, da ima to podjetje, ki je odgovorno za javno površino oziroma prostor, kjer se je škodni primer zgodil, zavarovano splošno civilno odgovornost.

V primerih, kadar ni zavarovanja, lahko oškodovanec vloži tožbo.

Pravniki podjetja PROODŠKODNINA za vas strokovno izpeljejo odškodninski postopek za primer izplačila telesnih poškodb, duševnih bolečin, zmanjšanja življenjskih aktivnosti in materialne škode iz naslova civilne odgovornosti  ter poskrbijo za hitro realizacijo in pravično poravnavo.

Za vložitev odškodninskega zahtevka so potrebni naslednji podatki in dokumentacija kopirana v dveh izvodih:

  • fotokopija celotne medicinske dokumentacije
  • fotokopija zdravstvene kartoteke oziroma zdravniško potrdilo in račun (v primeru plačila zdravstvene storitve)
  • potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS)
  • izjave morebitnih prič ali uradni zaznamek policista, trgovine, bančnega uslužbenca …
  • izjava oškodovanca o nastanku nezgode ter o vseh nevšečnostih, povezanih z dogodkom,  zdravljenjem in  zaključenem zdravljenju
  • fotografije kraja nezgode
  • dokazila o izgubljenem dobičku, neto izpadu dohodka …
  • računi za uničene osebne stvari (ura, nakit, mobitel …) in ostali računi za zdravniška potrdila in zdravila
  • morebitne fotografije skaženosti, modrice, brazgotine …
  • davčna številka, EMŠO in številka TRR ter ime banke

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec