Vsak oškodovanec sam oceni višino odškodnine za nepremoženjsko škodo, kar pa ni vedno realno, saj višino odškodnine za nepremoženjsko škodo ne določa zakon ali kakšen drug predpis. Višina odškodnine je odvisna od velikosti škode, trajanje telesnih in duševnih bolečin, starosti, spola, poklica itd. Odvisna pa je tudi od pravnega strokovnjaka, ki lahko s pravilnim in natančnim odškodninskim zahtevkom in s svojim znanjem  bistveno vpliva na samo ponujeno odškodnino. Sodna praksa je podlaga in pomoč  za natančno ocenitev pravične denarne odškodnine, saj  tako  odmerimo samo višino odškodnine za nepremoženjsko škodo.

 Zavarovalnice po navadi ponudijo nizko odškodnino in velikokrat s svojimi akcijami prepričujejo oškodovance, naj ne vlagajo odškodnine pri odvetnikih in posredniških agencijah, saj si bodo s tem prislužili minus bonus ali pa ne bo popusta pri nadaljnji sklenitvi zavarovanja. Zavarovalnice z lahkoto prepričajo oškodovance v svoj prid, češ  da oni  ne jemljejo provizij in odvetniških stroškov. Resnica pa je ta, da znižajo odškodnino za polovico ali več in tako si lahko konec leta delijo bogate nagrade in hodijo na razna prestižna potovanja.

Ne vlagajte sami odškodninskih zahtevkov na zavarovalnice. Predlagamo vam zastopnika, ki vam bo pomagal pri zviševanju  odškodnin. Statistika odškodnin zadnjih let kaže na to, da so oškodovanci za podobne poškodbe prejemali odškodnine, ki so bile vsaj za trideset procentov višje od odškodnin, ki so bile izplačane neposredno od zavarovalnic, kar še enkrat potrjuje, da odškodninskih zahtevkov ne  smemo nikoli vlagati sami. Torej,  če želite prejeti pravično denarno odškodnino, takrat zaupajte svoj primer strokovnjakom. Pravna služba Proodškodnine poskrbi za pravično in pošteno odškodnino za nepremoženjsko  škodo.

Proodškodnina