Neznan  voznik osebnega vozila  povzroči  prometno nesrečo in pri tem pobegne iz kraja nezgode.   Oškodovanec  prometne nesreče pri tem utrpi  telesne poškodbe ter materialno škodo . Policisti pričnejo z akcijo vendar o povzročitelju prometne nesreče ni ne duha ne sluha.

 Oškodovanec  prometne nesreče je upravičen do pravične denarne odškodnine za nastalo škodo, ki mu je bila povzročena zaradi neznanega voznika osebnega vozila. Škodo v obliki denarne odškodnine  bo povrnilo Slovensko zavarovalno združenje, ki predstavlja gospodarsko  združenje vseh slovenskih zavarovalnic.   Slednja je dolžna  izplačati oškodovancu primerno odškodnino za nastale telesne poškodbe iz prometnih nezgod ko povzročitelj ni znan. 

 Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi škodnega sklada odgovarja le za nematerialno škodo, če je prometno nesrečo povzročil voznik neznanega vozila. Odškodnina  zaradi smrti ali telesnih poškodb bo priznana največ do minimalne vsote na dan škode oz. prometne nesreče. Odškodnine so zakonsko omejene  saj je namen le teh zaščititi oškodovane v prometni nezgodi zaradi telesnih poškodb ali škode s smrtnim izidom. Do denarne odškodnine so upravičeni vsi oškodovanci v škodi, ki so imeli uradni zaznamek s strani pristojne policije, da gre za neznano motorno vozilo oz. z nezavarovanim motornim vozilom .

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z voznikom neznanega motornega vozila, lahko kot oškodovanec  zahtevate denarno odškodnino za nematerialno škodo, ki jo izplača škodni sklad. Torej odškodnina se v celoti izplača iz sredstev škodnega sklada. Poravnava odškodnine se zaključi ko obe strani dosežeta dogovor o višini ponujene odškodnine. Stranka, ki zahteva denarno odškodnino iz škodnega sklada je izenačena v poravnavi kot pri drugih zavarovalnicah, predvsem kadar gre v prometni nesreči z nezavarovanim motornim vozilom.  Odškodnina za materialno ali nematerialno škodo tukaj ni omejena. Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z motornim vozilom, ki je bilo nezavarovano, lahko kot oškodovanec zahtevate odškodnino in zaupate primer strokovnjakom.

Proodškodnina.