Lastnik domače živali je vedno odgovoren za svojo žival. Kot imetnik je dolžan, da nadzoruje in zagotovi  varnost  ljudi in premoženja . Odškodnino mora povrniti, če se ugotovi, da ni poskrbel  za potrebno nadzorstvo. Odškodnina pripada oškodovancu po obligacijskem zakoniku (158. člen OZ). Kadar vas poškoduje domača žival in je njen imetnik znan, zahtevajte podatke od prič in od lastnika živali ali raje pokličite policijo, saj se le tako lahko izognete morebitnim zapletom. Dobro je, da v našo pisarno dostavite čim več podatkov, ki ste jih pridobili od same nezgode, za vložitev odškodnine. Nekatera stanovanjska zavarovanja krijejo tudi odškodnino  iz police, seveda  pa moramo ob sami sklenitvi vedeti, kaj imamo zavarovano, sicer lahko sledi odškodninska tožba. Zavarovalnica izplača odškodnino ob predložitvi dokumentacije, ki jasno izkazuje, da gre za odgovornost imetnika živali, ki je povzročila nezgodo.

Za vložitev odškodnine potrebujemo naslednje podatke:

 • Ime banke in številko transakcijskega računa,
 • Davčna številka in EMŠO,
 • Policijski zapisnik,
 • Podatki o zavarovalni polici,
 • Izjava oškodovanca,
 • Izjave prič,
 • Celotna zdravniška dokumentacija (kopije),
 • Potrdilo o upravičenem izostanku od dela ali odločbo ZZZS,
 • Fotografija kraja, kjer je prišlo do nezgode,
 • Računi, ki so povezani s povzročeno škodo.

Nezgode, ki jih povzročijo domače živali, so lahko tudi trajne. Višina odškodnine je odvisna od časa in načina zdravljenja ter vrste poškodbe. Če je žival višja in težja, lahko povzroči dosti večjo telesno škodo oškodovancu kot manjše živali, ki pa prav tako ob ne nadzorovanju lastnika povzročijo  poškodbo.

Pogoste nesreče, ki jih povzročijo domače živali in za katere se lahko zahteva odškodnina, so:

 • Ugriz psa,
 • Pes skoči na oškodovanca in ga popraska,
 • Pes se zaleti v osebo ter jo poškoduje,
 • Konj brcne in poškoduje osebo,
 • Konj ugrizne ali potepta oškodovanca,
 • Mačka s kremplji poškoduje osebo ali jo ugrizne.

Kako do pravične in hitre odškodnine?

Takoj po dogodku pokličite na našo številko 040 222 325 ali 031 299 538. Brezplačno vam bomo posredovali vsa navodila, kako do pravične in hitre odškodnine ob poškodbi.