Pred kratkim smo poročali o postopku pridobitve odškodnine, ki jo vodi pooblaščeni odvetnik iz Avstrije, ki ne želi medijske reklame.  Postopek se vodi  za  oškodovane v novembrskih poplavah 2012. Do danes je zadeva v  opazovanju razpleta. Odškodnino ne zahtevajo samo Slovenci temveč tudi sosedje, ki jim je pobesnela voda povzročila škodo.

Občina Lavamünd/Labot je medtem proti  Verbund-u vložila civilno tožbo z zahtevkom nekaj nad 600.000,000 EUR. Za oškodovane v Sloveniji  je to ugodno, saj bo v tem postopku razčiščeno, ali Verbund civilnopravno odgovarja za nastalo škodo ali ne. Oškodovanci lahko brez tveganja spremljajo postopek brez stroškov saj so lahko visoke cene odvetniških storitev in preteči visoki sodni stroški   ovira, zaradi katere večkrat opustimo misel na sodno pot  . Trenutno je namreč še čas, saj je do zastaralnega roka še nekaj časa in se lahko pričakuje, da bo  postopek na prvi stopnji med občino Labot in Verbund-om dotlej končan in bo prišlo do poštene in pravične odškodnine.

Spomnimo, da je reakcija odgovornih pri Verbundu bila prepozna, da je nato velikovški jez (elektrarna Kazaze/Edling) bil prekomerno in prehitro izpraznjen in  je to bil bistveni razlog poplave. Nadalje je v spisu tudi hidrološka analiza poplavnega dogodka Inštituta za vode Republike Slovenije. Ta analiza pride do enakih zaključkov in pravi, da je samo zaradi napačnega izpraznjena jezov na območju Labota prišlo do poplave v obsegu 100-, na območju Vuzenice pa celo 400-letnega dogodka, medtem ko bi samo naravni narast pretoka dosegel samo merilo povratne dobe 20 do 40 let.  

Čeprav postopki že kar nekaj časa tečejo se zdi, da odškodnina ni v interesu odgovornih onkraj meja in če pride do obsodbe, bo namreč načeloma odločeno tudi o pravici do odškodnine za posamezne oškodovance. O višini odškodnine se bo treba potem pogajati v naslednjem koraku. Menimo, da bi se bil Verbund morda pripravljen pogovarjati se o odškodnini tudi že, če bo vložena obtožnica," pravi Mag. Rudi Vouk.

Proodškodnina