Skaženost zaradi nezgode pri ljudeh vzbuja negativne občutke saj gre za prizadetosti, ki vplivajo na duševno ravnovesje pri oškodovancu. Kadar razvrščamo skaženost po  stopnji jo delimo na prizadetost zunanjosti majhne stopnje, prizadetost zunanjosti srednje stopnje, prizadetost zunanjosti težje stopnje in skaženost. Zunanje spremembe je potrebno dobro analizirati saj skaženost povzroča oškodovancu duševne bolečine, ki pa lahko trajajo dolgo časa. Da lahko presodimo za kakšno obliko duševne bolečine gre je potrebno upoštevati objektivna in subjektivna merila.

Za pravično odškodnino moramo vključiti izvedenca medicinske stroke, ki pa mora ugotoviti za kakšno spremembo gre pri oškodovanemu. Odškodnina je odvisna od zunanjih sprememb, kakšen je obseg in na katerem delu se nahaja, ali lahko prekrije zadevo, koliko je star oškodovanec in kakšnega spola. Po statistiki so ženske bolj podvržene čustveni bolečini, seveda pa je odvisno od primera do primera. Izvedenec bo presojal tudi kako spremembe na telesu vplivajo na druge ljudi (njihove reakcije) in kako oškodovanec dojema vse to.

Odvetnik ali pravnik skrbno spiše odškodninski zahtevek saj gre tukaj še za posebej občutljivo zadevo. Oškodovanemu  pripada poštena odškodnina za telesne bolečine, odškodnina za nevšečnosti med zdravljenjem,  duševne bolečine, strah, zmanjšano življenjsko aktivnost in materialno škodo ali izgubljeni dobiček.  Odškodnina za skaženost pa je posebej definirana. Odškodnino za skaženost lahko oškodovani zahteva po zaključenem zdravljenju ali v samem času zdravljenja, ki po navadi traja dolgo.

Vprašanje glede odškodnin pa nam postavite na naš mail info@proodskodnina.si ali si oglejte našo spletno stran www.proodskodnina.si