Izguba bližjega zaradi nesreče na cesti  ali bodi si delovnem mestu pusti človeku psihično in čustveno bolečino, ki se jo težko opiše. V trenutku nam  vzame nekoga , ki nam v življenju pomeni naj več. Življenje se napolni z žalostjo in nerazumevanjem in vprašanji, na katere ne dobimo odgovora. Že tako je preveč bolečin pa se pojavi finančna situacija zaradi katere imamo poleg izgube najdražjega še finančno luknjo, ki jo treba zakrpati.  Ob izgubi bližnjega smo upravičeni do izplačila odškodnine za duševne bolečine, ki pa nikdar ne povrnejo tistega kar smo imeli najraje.

Višina odškodnine za duševne bolečine zaradi smrti je sicer odvisna od sorodstvenega razmerja, zlasti pa od stopnje duševnih bolečin, torej intenzivnosti in trajanja  bolečin. Do odškodnine za duševne bolečine ob izgubi bližnjega so upravičeni  vsi družinski člani (zakonec, otroci in starši)   v nekaterih primerih pa tudi bratje, sestre in stari starši,  če je med njimi in umrlim obstajala trajnejša življenjska skupnost kar določa 180. člen OZ, tretji odstavek.

Odškodnina za smrt bližnjega  se smatra, če je za smrt odgovorna tretja fizična ali pravna oseba, kar pomeni, da je prišlo do smrti zaradi  malomarnega ,nepremišljenega ali napačnega  ravnanja s strani povzročitelja nesreče.

Na zavarovalnicah so nam pojasnili, da  višina izplačane odškodnine zaradi smrti bližnjega v Sloveniji in Evropi variirajo nekje okrog  10.000 do 20.000 evrov, kar je rez zelo nizko. Zavedati se moramo, da tudi strokovnjaki oz. pravniki igrajo pomembno vlogo za dosego visoke odškodnine za duševne bolečine. Na višino odškodnine pa posebno vpliva tudi ažurnost upravičencev  saj jih lahko le tako pravilno usmerimo ter dosežemo pravično in primerno denarno odškodnino ob izgubi bližnjega.

Da bi dosegli pravično denarno odškodnino pa moramo vedeti tudi to, da osebe, ki imajo v primeru smrti ali težke invalidnosti pravico do denarne odškodnine včasih tudi slabo svetovanje kar lahko privede do slabe volje upravičencev, ki  pričakujejo pošteno in pravično denarno odškodnino.

V podjetju Proodškodnina imamo strokovnjake, ki imajo znanje in izkušnje kako in na kakšen način pristopiti  k samemu primeru.  Veliko krat  družinski člani ne vedo kakšne dolgove jim je zapustil preminuli, saj na koncu ne vemo ali smo dolžni kot dediči poravnati zapustnikove dolgove ali ne.

Odškodnine za pretrpele duševne bolečine pa lahko zaradi posebno hude invalidnosti zahtevajo tudi upravičenci iz prejšnjega poglavja, to so žena,  mož , mati in oče, ki morajo skrbeti za hudo telesno poškodovanega družinskega člana. Posebne hude telesne poškodbe pri ljudeh pustijo hude travme ali psihične posledice za kar upravičenci odškodnin prav tako trpijo in zaradi tega moramo primer prevzeti v najhitrejšem možnem času, da dosežemo primerno odškodnino za primer duševnih bolečin.

Na zavarovalnicah v Sloveniji  je značilno, da se odškodnine za nepremoženjsko škodo pri posebno hudih telesnih poškodbah ali invalidnostih gibljejo nekje  v višini do 300.000 evrov v skladu s sodno prakso.

Ker pa je odgovorov in vprašanj veliko vam o odškodninah ob smrti najbližjega in pretrpelih duševnih bolečinah razložimo na naši spletni strani ob pomoči najboljših pravnih strokovnjakov. Bolečino vam  ne moramo vzeti, lahko vam pa olajšamo situacijo in za vas zahtevamo denarno odškodnino ob izgubi ali hudi invalidnosti najbližjega.

Proodškodnina.