Kadar je ugotovljena in  podana odgovornost upravljalca na javni površini lahko oškodovanec zahteva odškodnino. Odškodnina je utemeljena kadar odgovorna oseba ni ustrezno poskrbela za varno hojo pešcev, kadar ni zavarovanega delovnega objekta ali ni bilo poskrbljeno za varnost mimoidočih. Nezgoda na javni površini se smatra takrat kadar gre za opustitev varnosti iz primerov spolzkih in mokrih tal, neočiščenih poledenelih pločnikov, izkopanih kanalov, nezaščitenih gradbenih objektov itd.

Oškodovanec je upravičen do odškodnine po splošnih pravilih civilnega prava, da pa do odškodnine pride pa je potrebno zadevo prijaviti čim prej odgovornim osebam ali napraviti uradni zaznamek s strani policije. Zaželene so priče, ki so videle nesrečo ali kakšne fotografije samega mesta.

Lastniki ali upravljalci teh površin imajo po navadi zavarovano objektivno odgovornost pri zavarovalnici. Zahtevek za dokončno poravnavo odškodnine se naslovi na zavarovalnico, ki pripravi prvo ponujeno odškodnino. Odškodnina se prizna kadar gre res za opustitev odgovornosti in imamo točne podatke o nezgodi. Priče, zaznamek, fotografije itd.

Odškodnina se v izven sodni poravnavi sprejme, kadar se stranka s ponujeno odškodnino strinja in podpiše sprejem ponujene dokončne odškodnine. Poravnava se zaključi in odgovorna oseba je prosta vseh nadaljnjih zahtevkov iz naslova civilne odgovornosti.

Pravniki spišejo zahtevek za odškodnino iz naslova telesnih poškodb, odškodnino za skaženost, odškodnino za strah, odškodnino za zmanjšano življenjsko aktivnost, odškodnino za duševne bolečine.

Zavarovalnica pa izplača tudi škodo kadar dokažemo in priložimo dokazila o izgubljenem dobičku  in račune za materialno škodo (poškodovana oblačila, poškodovne osebne stvari, očala, ura, zapestnica...tudi računi za prejeta zdravila in kadar moramo poplačati zdravniku zdravniško potrdilo,…).

Več o odškodninah na strani podjetja Proodškodnina ali postavite vprašanja na info@proodskodnina.si