Policisti so zelo natančni pri obravnavi motorista saj je vedno več nezgod objektivne narave kjer se  po navadi  vključijo tudi izvedenci cestnoprometne stroke. Veliko krat pride do nesreč na slabo urejenih in uničenih cestiščih , vzrok je po navadi pesek ali  vidna poškodba cestišča pa tudi oljni madeži in slabo osvetljena cesta.

Pogosto nezgodo povzročijo tudi vozniki osebnih vozil, ki pa ne priznavajo krivde, saj naj bi motorist prehitro pripeljal itd. Policist napiše uradni zaznamek, ko dokončno oceni nesrečen dogodek in na podlagi ogleda kraja ter zbranih dokazov oceni ali je voznik osebnega vozila res povzročil nezgodo ali pa je za nesrečo kriv motorist sam.

Na žalost po statistiki nezgode povzročijo sploh mlajši in neizkušeni motoristi . Mlajši motoristi so poleg izkušenj še slabo zavarovani saj se ne zavedajo pomembnosti kvalitetnega zavarovanja sploh kadar gre za hude poškodbe kjer oškodovanec pridobi  denarno odškodnino za nujno  potrebno zdravljenje. Denarna odškodnina pa je pridobljena le takrat ko imamo sklenjeno dobro zavarovanje v primerih nezgod  po lastni krivdi motorista, torej AO+.  

Motoristom vedno svetujemo, da  pri zavarovanjih ne varčujejo saj je lastno zavarovanje ključnega pomena za pridobitev poštene denarne odškodnine.

Denarna odškodnina pa včasih ni dovolj, ko govorimo o težkih poškodbah motoristov, kot so zlomi vratnih vretenc, poškodovan živec hrbtenice, huda poškodba glave ter drugi komplicirani zlomi in paralize.

Pravična denarna odškodnina ima podlago sodne prakse saj tako lahko pravnik lažje sestavi  odškodninski zahtevek za pošteno odškodnino.

Zahtevek za vložitev denarne odškodnine  pride v poštev šele takrat, ko stranka konča zdravljenje in ima vso potrebno dokumentacijo. Odvetnik  pripravi pravno formalni zahtevek  ter ga naslovi na zavarovalnico, pri kateri ima v našem primeru povzročitelj sklenjeno zavarovanje, pri primerih AO+ pa na zavarovalnico pri kateri ima motorist sam sklenjeno zavarovanje.  Denarno odškodnino stranka pridobi, ko podpiše dokončno poravnavo.

Višina  denarne odškodnine za nesrečo z motorjem  je odvisna od mnogo dejavnikov, predvsem pa je odvisna od;

  • starosti in spola oškodovanca,
  • primarnega in sekundarnega strahu,
  • telesnih poškodb in bolečin,
  • zmanjšane življenjske aktivnosti,
  • različne duševne bolečine, invalidnost, skaženost…