Stranka se je telesno poškodovala v škodnem dogodku v tovarni. Do nezgode je prišlo pri premiku viličarja, upravljal ga je delavec, ki je z vilico viličarja zadel v obdelovanec, le-ta se je prevrnil in padel stranki na levo stopalo. Obdelovanec je predstavljal cca 300 kg teže, postavljen pa je bil na neravno podlago.  Stranka je v času nezgode opravljala svoje delo, popravljala  je cev, katera se je zataknila, zato kljub pazljivosti in skrbnosti ni mogla preprečiti nezgode, saj je bila obrnjena proč od neljubega dogodka, kar pa potrjuje tudi priča dogodka.

Odškodninska odgovornost delodajalca za nastalo škodo je podana v skladu z določili 184. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) ter 1. odstavka 147. člena Obligacijskega zakonika (OZ) po katerem za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi, odgovarja pravna ali fizična oseba, pri kateri je delavec takrat delal.

Družba tovarne, prav tako ni poskrbela za varno delovno okolje, saj so bila tla, kjer je bil postavljen obdelovanec neravna. Ob tem pa predstavljajo neravna tla tudi nevarno stvar, iz katere izvira večja škodna nevarnost za okolico, in za škodo od katere se odgovarja ne glede na krivdo, v sled česar je prav tako podana objektivna odgovornost delodajalca.  

Stranka je v opisanem škodnem dogodku utrpela compresio pedis sin. in fractura comminutiva phalangis proximalis hallucis sin..

Zaradi zdravljenja utrpelih poškodb se je zdravila skupno tri mesece in pol. Podrobnejši potek zdravljenja je razviden iz priložene zdravstvene dokumentacije. Stranki pripada odškodnina za doslej prestane in bodoče telesne bolečine in neugodnosti, odškodnina za prestani primarni in sekundarni strah, odškodnina za bodoče in doslej prestane duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenskih aktivnosti, odškodnina za doslej prestane in bodoče duševne bolečine zaradi skaženosti in povračilo vseh prevoznih stroškov za zdravljenje z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Podjetje Proodškodnina strokovno izpelje odškodninski postopek za odškodnine in naslovov telesnih poškodb, duševnih bolečin, zmanjšanja življenjskih aktivnosti  in materialne škode  ter poskrbi za hitro realizacijo in pravično poravnavo.

Več na strani www.proodskodnina.si ali na info@proodskodnina.si