Ali naj sprejmem poravnavo odškodnine v izven sodnem postopku?

Zavarovalnica zelo rada ponudi hitro odškodnino v izven sodnem postopku. Odškodnina, ki je ponujena za določeno nezgodo je za zavarovalnico ugodna saj je lahko za njo pa tudi tožečega dražja v kolikor je neuspešno sojenje. Ta vrsta poravnave je primerna kadar oškodovanec zelo hitro želi prejeti odškodnino in preprečiti nepotrebne stroške odvetnikov in sodišča. Če je ponujena odškodnina razumna in pravična in se nasprotna stran s tem strinja so stroški ter tveganja ,ki bi nastala ob plačilu sodne takse dosti manjša.

Ponudba odškodnine mora biti vedno v pisni obliki in mora zajemati  vso škodo izvirajočo iz škodnega dogodka tistega dne. Po prejemu poravnalnega zneska se oškodovanec izrecno odpoveduje vsem more bitnim nadaljnjim odškodninskim zahtevkom iz škodnega dogodka napram  zavarovalnici. To pomeni, da s podpisom odškodnine zaključuje  lasten primer.

Vzemimo za primer prometno nesrečo pri kateri je mandat utrpel lažje poškodbe  hrbtenice. Najboljši način, da ugotovimo koliko je vredna vaša  odškodnina je, da oškodovanec sam prinese dokumentacijo na odškodninsko podjetje in mu tam  po pregledu in posvetu najbolje svetujejo saj lahko le tako dobi približno sliko koliko je vredna njegova odškodnina. Odvetnik ugotovi, da za to telesno poškodbo stranka ne more zahtevati več kot narekuje praksa saj je škoda pri mandatu na zavarovalnicah med najbolj pogostimi v primeru  prometnih nesreč in poravnava zelo hitra. V Sloveniji se letno pripeti okoli 23,000 prometnih nezgod tretjina jih je lažjih oblik med njimi izstopajo zvini hrbtenice.

Odškodnino za prometno nezgodo s telesnimi poškodbami ne smemo nikoli zahtevati sami, saj brez poznavanja odškodninskega  prava brcnemo v temo. Če bi stranka po zdravljenju takoj prinesla dokumentacijo v pisarno Proodškodnine  bi odškodnina  na začetku bila ponujena bistveno več. Pravniki  pri samem odškodninskem zahtevku natančno pripravijo spis z vso pravno podlago in z vsemi  argumenti  opravičijo višjo ponudbo odškodnine iz nasprotne strani.

Odškodnino naša stranka sprejme takrat, ko jo potrdi in svetuje strokovnjak podjetja Proodškodnina.  Lahko se zgodi, da odškodnina za telesno poškodbo ne bi bila primerna za dokončno poravnavo kljub vsem urgencam in pozivom. Takrat bi mandatu svetovali pravdo ter stranki omogočili z vso strokovno podporo, da zmaga na sodišču. Izven sodna poravnava je večkrat preslabo orodje za dosego poštene in pravične odškodnine.  Izven sodna poravnava pa ima določene prednosti saj lahko odškodnino pridobimo zelo hitro in sploh kadar  oškodovanec zaupa primer strokovnjakom še preden se zdravljenje v celoti zaključi.

Praksa v Sloveniji kaže, da stranke, ki same vlagajo odškodninske zahtevke ne vedo koliko bi v resnici lahko za primer dobile. Zavarovalnice veliko krat s svojimi akcijami prepričujejo stranke, da zaradi ohranitve bonusov in drugih ugodnosti pri njih ne vlagajo odškodnine oz. jo kar predajo zastopniku na zavarovalnici. Tako se dogaja da stranka sprejme odškodnino že pri prvi ponudbi saj meni, da je to dovolj velika ponudba in bolje sprejeti odškodnino kot se pritožiti ker zavarovalnica predlaga tako. Žal po podpisu odškodnine  za sprejem ne moremo več dosti kaj narediti. Zavedati se pa moremo dejstva, da zavarovalnice služijo namenu zavarovanja in ne namenu zastopanja oškodovancev. Pomembno je, da odškodnino zaupate specialistom in se tako izognete slabi volji. Dosti več pa nam tudi ostane možnosti, da na začetku brez stroškov dosežemo primerno odškodnino za telesne poškodbe.