Blog

Ali naj sprejmem odškodnino v izven sodnem postopku?

Ali naj sprejmem poravnavo odškodnine v izven sodnem postopku?

Zavarovalnica zelo rada ponudi hitro odškodnino v izven sodnem postopku. Odškodnina, ki je ponujena za določeno nezgodo je za zavarovalnico ugodna saj je lahko za njo pa tudi tožečega dražja v kolikor je neuspešno sojenje. Ta vrsta poravnave je primerna kadar oškodovanec zelo hitro želi prejeti odškodnino in preprečiti nepotrebne stroške odvetnikov in sodišča. Če je ponujena odškodnina razumna in pravična in se nasprotna stran s tem strinja so stroški ter tveganja ,ki bi nastala ob plačilu sodne takse dosti manjša.

Preberi več

Od koga lahko zahtevamo odškodnino za škodo, ki jo povzroči otrok ali mladoletnik

V šoli, vrtcu, na igrišču, v varstvu ali pri prijateljih na obisku se otroci igrajo, zbadajo, »ravsajo«, vendar igra včasih postane preveč nasilna, otroci si izberejo skupino ali posameznika, ki predstavlja šibki člen, ga izločijo iz skupine, osamijo in nad njim začno izvajati psihično nasilje, žalijo ga, ponižujejo, pri tem lahko pride celo do fizičnih obračunanj...

Preberi več

Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki jo tretjim osebam povzroči delavec

Pri delu velikokrat pride do napak, poškodb materiala, naprav, zaradi česar nastane delodajalcu ali strankam škoda. Po splošnih pravilih odškodninskega prava velja, da se je vsakdo dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo. V primeru, da le ta nastane in da so podane druge predpodstavke odškodninske odgovornosti (protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda), nastane odškodninska odgovornost delavca ali delodajalca. Pri tem nastane vprašanje, na koga se lahko naslovi odškodninski zahtevek za plačilo pravične odškodnine.

Preberi več

Odškodninska odgovornost zdravnika

Zdravniški poklic je eden najbolj spoštovanih in humanitarnih poklicev. Svoje delo in življenje posvečajo temu, da pomagajo drugim in da rešujejo človeška življenja. Pri tem morajo dejavnost opravljati v skladu s profesionalnimi standardi ter strokovnimi medicinskimi in etičnimi kodeksi. Njihovo delo je naporno, stresno, odgovorno in težko, zato velikokrat prihaja do napak, ki bi jih lahko s skrbnim ravnanjem preprečili.

Preberi več

Odškodnina zaradi mobinga na delovnem mestu

Kadar govorimo o odškodninah do katerih so upravičene osebe v delovnem razmerju, najprej pomislimo na materialno škodo, ki je nastala delavcu v primeru nesreče pri delu. Zlomljene kosti, poškodbe, invalidnost ali smrt so najpogostejši vzroki, da ljudje dobijo odškodnino. Pri tem nekateri uveljavljajo tudi nematerialno škodo, ki se nanaša na človekova negativna čustva in občutenja. Sem spadajo telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, zaradi skaženosti ali strah.

Preberi več

Izvršba

V današnjem svetu neporavnanih obveznosti se je težko izogniti, da ne bi tu in tam slišali besedo izvršba. Ampak dokler o tej besedi samo slišimo in se dejansko ne znajdemo v sami izvršbi kot stranka, je še vse lepo in prav. Vsekakor pa ne škodi poznati nekaj dejstev o izvršbi.

Preberi več

Odškodnina za pretrpele duševne bolečine ob izgubi bližnjega.

Izguba bližjega zaradi nesreče na cesti  ali bodi si delovnem mestu pusti človeku psihično in čustveno bolečino, ki se jo težko opiše. V trenutku nam  vzame nekoga , ki nam v življenju pomeni naj več. Življenje se napolni z žalostjo in nerazumevanjem in vprašanji, na katere ne dobimo odgovora. Že tako je preveč bolečin pa se pojavi finančna situacija zaradi katere imamo poleg izgube najdražjega še finančno luknjo, ki jo treba zakrpati.  Ob izgubi bližnjega smo upravičeni do izplačila odškodnine za duševne bolečine, ki pa nikdar ne povrnejo tistega kar smo imeli najraje.

Preberi več

Kakšna škoda se upošteva pri uveljavljanju odškodnine?

Osebe, ki iščejo pravno pomoč glede zahtevanja odškodnine, so večkrat v dilemi, kakšna vrsta škode je sploh pravno upoštevna. Da bi na to vprašanje odgovorili, moramo vedeti, kakšne vrste škode sploh poznamo in za katere od teh lahko zahtevamo odškodnino.

Škoda je vsako prikrajšanje, ki nastane zaradi posega v pravice ali pravno zavarovane interese. Kadar terjamo od nasprotne stranke odškodnino, lahko uveljavljamo samo tiste oblike škode, ki jih izrecno ureja zakon (Obligacijski zakonik), kar pomeni, da je škoda pravno priznana, mora pa biti tudi resnična.

Preberi več

Odškodnine za novembrske poplave v letu 2012

Pred kratkim smo poročali o postopku pridobitve odškodnine, ki jo vodi pooblaščeni odvetnik iz Avstrije, ki ne želi medijske reklame.  Postopek se vodi  za  oškodovane v novembrskih poplavah 2012. Do danes je zadeva v  opazovanju razpleta. Odškodnino ne zahtevajo samo Slovenci temveč tudi sosedje, ki jim je pobesnela voda povzročila škodo.

Preberi več

Denarna odškodnina pri nezgodi z motorjem

Policisti so zelo natančni pri obravnavi motorista saj je vedno več nezgod objektivne narave kjer se  po navadi  vključijo tudi izvedenci cestnoprometne stroke. Veliko krat pride do nesreč na slabo urejenih in uničenih cestiščih , vzrok je po navadi pesek ali  vidna poškodba cestišča pa tudi oljni madeži in slabo osvetljena cesta.

Preberi več

Odškodnine v primeru odpovedi leta in odškodnina za poškodovano prtljago.

Veliko potnikov ne ve, da se pri odpovedi leta lahko zahteva odškodnina, ki je posledica večurne zamude prevoznika. V danih primerih je dolžan ponuditi potnikom hrano,  pijačo in telefonsko komunikacijo. Kriti mora tudi stroške prenočišča in vseh stroškov, ki so povezani s škodo pri odpovedi leta. Do odškodnine ste upravičeni pod pogojem, da ste pravočasno prijavljeni na let in tudi kadar gre za čarterski prevoz in je prevoznik objavil zamudo.

Preberi več

Odškodnina pri zastrupitvi s hrano

Odškodnino, ki jo zahtevamo zaradi  zastrupitve s hrano je treba dokazati . Najbolj razširjene so bakterije vrsta salmonela, ki se razmnožujejo v prebavilih. Z bakterijo se okužimo z uživanjem onesnažene hrane ali vode. Zastrupitev  nastopi hitro in agresivno in lahko traja  do pet dni. Znaki se pojavijo v roku 48 ur po zaužitju zastrupljene oz. okužene hrane kot bruhanje ,slabost, krči v trebuhu, tekoče blato in vročina. Okužba s salmonelo pa je pri otrocih lahko zelo nevarna saj driska izsuši telo.

Preberi več

Odškodnina za materialno in nematerialno škodo

Vsakdo od nas je bil v svojem življenju udeležen v nesreči. Najsi bo to avtomobilska nesreča, nezgoda na javnem kraju ali poškodba pri delu itd. Lahko, da je nekdo bil udeležen napada divje živali ali neukročene domače živali,  in se je iz situacije izvlekel s takšno ali drugačno poškodbo. Poznamo tudi vrste nesreč, ki najdejo svoje mesto v ljubezni ali na primer pri ustnem izpitu na fakulteti.

Preberi več

Višina odškodnine

Vsak oškodovanec sam oceni višino odškodnine za nepremoženjsko škodo, kar pa ni vedno realno, saj višino odškodnine za nepremoženjsko škodo ne določa zakon ali kakšen drug predpis. Višina odškodnine je odvisna od velikosti škode, trajanje telesnih in duševnih bolečin, starosti, spola, poklica itd. Odvisna pa je tudi od pravnega strokovnjaka, ki lahko s pravilnim in natančnim odškodninskim zahtevkom in s svojim znanjem  bistveno vpliva na samo ponujeno odškodnino.

Preberi več

Poškodba, ki jo povzroči domača žival

Lastnik domače živali je vedno odgovoren za svojo žival. Kot imetnik je dolžan, da nadzoruje in zagotovi  varnost  ljudi in premoženja . Odškodnino mora povrniti, če se ugotovi, da ni poskrbel  za potrebno nadzorstvo. Odškodnina pripada oškodovancu po obligacijskem zakoniku (158. člen OZ). Kadar vas poškoduje domača žival in je njen imetnik znan, zahtevajte podatke od prič in od lastnika živali ali raje pokličite policijo, saj se le tako lahko izognete morebitnim zapletom.

Preberi več

Odškodnine po sodni praksi za skaženost

Skaženost zaradi nezgode pri ljudeh vzbuja negativne občutke saj gre za prizadetosti, ki vplivajo na duševno ravnovesje pri oškodovancu. Kadar razvrščamo skaženost po  stopnji jo delimo na prizadetost zunanjosti majhne stopnje, prizadetost zunanjosti srednje stopnje, prizadetost zunanjosti težje stopnje in skaženost. Zunanje spremembe je potrebno dobro analizirati saj skaženost povzroča oškodovancu duševne bolečine, ki pa lahko trajajo dolgo časa.

Preberi več

Odškodnina za poškodbo na javni površini

Kadar je ugotovljena in  podana odgovornost upravljalca na javni površini lahko oškodovanec zahteva odškodnino. Odškodnina je utemeljena kadar odgovorna oseba ni ustrezno poskrbela za varno hojo pešcev, kadar ni zavarovanega delovnega objekta ali ni bilo poskrbljeno za varnost mimoidočih. Nezgoda na javni površini se smatra takrat kadar gre za opustitev varnosti iz primerov spolzkih in mokrih tal, neočiščenih poledenelih pločnikov, izkopanih kanalov, nezaščitenih gradbenih objektov itd.

Preberi več

Denarna odškodnina za prestan strah

Zaposlenemu v gostinskem obratu je strah v kosti pognal udar električnega toka. Stresla ga je naprava za gretje krožnikov. Do poškodbe je prišlo zaradi zastarele naprave ali stroja. Stroj naj bi bil v odpisu. Ker je delal po navodilih nadrejenega mu pripada odškodnina. Poškodba je bila vidna kot lažja opeklina na desni roki, ki pa ni bila zanemarljiva. Poškodovan naj bi bil tudi živec na prstu, zaradi poškodbe ne čuti desnega palca kadar je mrzlo. Oškodovanec naj bi v nesreči utrpel strah, ki naj bi bil srednje intenziven in naj bi trajal do pregleda na urgenci.

Preberi več

Delovna nezgoda v tovarni

Stranka se je telesno poškodovala v škodnem dogodku v tovarni. Do nezgode je prišlo pri premiku viličarja, upravljal ga je delavec, ki je z vilico viličarja zadel v obdelovanec, le-ta se je prevrnil in padel stranki na levo stopalo. Obdelovanec je predstavljal cca 300 kg teže, postavljen pa je bil na neravno podlago.  Stranka je v času nezgode opravljala svoje delo, popravljala  je cev, katera se je zataknila, zato kljub pazljivosti in skrbnosti ni mogla preprečiti nezgode, saj je bila obrnjena proč od neljubega dogodka, kar pa potrjuje tudi priča dogodka.

Preberi več

Odškodnina za poškodbe v trgovskem centru

Starejša gospa , ki se je poškodovala v trgovskem centru je utrpela lažje poškodbe ličnic ter zlom kolka, ki je bil pred tem operativno zdravljen.

Stranka se je med ogledom artiklov zapletla v folijo od pijače, ki je bila postavljena meter stran  od police, ki si jo je ogledovala . Pijača, ki je bila na paleti in postavljena na podu trgovine ni zagotavljala varnega in ustreznega prehoda strank.

Preberi več

Odškodnina AO+

Do odškodnine ste upravičeni, če ste kot povzročitelj  v prometni nesreči motornega vozila utrpeli poškodbe kot voznik. Zavarovalna vsota je omejena na višino 51.000 EUR. Odškodnina se izplača samo za telesne poškodbe in vsakokratnega voznika vozila. To pomeni, da  odškodnina pripada vsakemu, ki ima dovoljenje od zavarovanca oz. opravlja to vozilo. Do odškodnine oz. končne poravnave pa je pogoj, da ni bil prisoten alkohol. Poravnava odškodnine se izplača, ko je zdravljenje v celoti zaključeno.

Preberi več

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec